...  /  Kokybės sistema  

Kokybės sistema

UAB „Ekstra statyba" - statybos paslaugų įmonė, kurios patirtis, įsipareigojimai, kompetencija yra išskirtiniai ir garantuojantys patikimumą bei darbo kokybę. Prioritetinį dėmesį telkiame į kultūros paveldo objektų restauravimo sritį, sumaniai organizuodami žmogiškuosius ir finansinius išteklius.

UAB „Ekstra statyba" politika:

• Pagarba ir dėmesys klientui: greitas, efektyvus ir kokybiškas statybos projektų valdymas, tausojant aplinką bei užtikrinant saugias darbo sąlygas.
• Analizuoti užsakovų poreikius, įvertinti savo galimybes įvykdyti projektus.
• Dirbti tik su patikimais tiekėjais, rangovais, siekiant, kad jų teikiamos medžiagos ar paslaugos ir jų darbuotojų darbo sąlygos atitiktų mūsų bendrovės politiką, keliamus tikslus ir teisinius reikalavimus.
• Organizuoti darbuotojų praktinį mokymą ir skatinti kelti kvalifikaciją, nuolat akcentuoti kiekvieno darbuotojo asmeninę atsakomybę, tiekdami kokybišką paslaugą ir nesukeldami poveikio aplinkai bei ugdydami jų sąmoningumą, užtikrinant darbo vietų saugą sau ir šalia dirbančiam.
• Su kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos bei sveikatos vadybos tikslais, įsipareigojimais supažindinti bendrovės darbuotojus bei partnerius ir užsakovus.
• Tobulinti išteklių vadybą, atliekų valdymą ir gamtinių išteklių bei resursų racionalų panaudojimą.
• Įpareigojame darbuotojus laikytis su aplinkos apsaugos aspektais susijusių taikomų teisinių ir kitų reikalavimų, įpareigojame taikyti darbuotojų saugos ir sveikatos bei kitus įmonės veiklai taikomus galiojančius teisinius ir normatyvinius reikalavimus.
• Planuodami ir vykdami veiklą, įtraukiame darbuotojus, rangovus, tiekėjus, darbo vietos lankytojus į reikšmingų aplinkos apsaugos aspektų, rizikos veiksnių valdymą, skatiname nuolatinį aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos veiksmingumo gerinimą, taršos prevenciją bei siekiame vadybos sistemos rezultatyvumo.
• Nuolat vykdyti nelaimingų atsitikimų bei profesinių ligų prevenciją, skatindami techninių naujovių ir pažangių technologijų taikymą, įrengdami darbo vietas, sudarydami saugią darbo aplinką organizacijos darbuotojams ir lankytojams, parinkdami saugias darbo bei apsaugos priemones.

Šios politikos įgyvendinimui UAB „Ekstra statyba" sukūrė prižiūrimą ir nuolat tobulinamą kokybės, aplinkos ir darbų saugos bei sveikatos vadybos sistemą, atitinkančią ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 standartų reikalavimus.

Siekdami nuolatinio tobulėjimo ir veiksmingumo, šią politiką nuolat peržiūrime, kad ji išliktų aktuali, o jos įgyvendinimui kiekvienais metais formuojame tikslus ir uždavinius.

 

 

 

Atgal